מבצע מסעדה

01.02.2021 - 28.02.2021
מבצע מיוחד מסעדת פסטל ומוזיאון
c ₪ 936